Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással
elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

Az adatkezelő adatai:
Cégnév: Kangals Heaven Kft.
Székhely: 1072 Budapest, Akácfa utca 45. fszt. 7.
Adószám: 29194070-2-42
Cégjegyzékszám: 01 09 382970
Képviselő: Erdélyi Róbert
E-mail cím: hello@meatheaven.hu

Az Adatkezelési nyilatkozat célja:
Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen
Adatkezelési nyilatkozat célja ügyfelei, partnerei tájékoztatása személyes adataik
kezelését illetően. Az adatkezelő kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel
összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan
betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség,
tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság,
korlátozott tárolhatóság alapelveit.
Az adatkezelő megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy
partnerei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

1. SZERZŐI JOGOK
Az https://meatheaven.hu/ oldalon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában az
Üzemeltető szellemi alkotását illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi és az Üzemeltető
külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak
megfelelően használható fel. Az ilyen felhasználás kizárólag magáncélból történhet és
jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem
szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében a weboldal felhasználója – az online
hozzáférésen túl – kizárólag azok egyes részeinek a felhasználó által az internet-hozzáféréshez
használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult, de
kifejezetten nem jogosult az adott tartalom így többszörözött részének az újrafelhasználására,
terjesztésére, bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolására, átvételére,
adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba
történő hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.
A https://meatheaven.hu/ oldal tartalmának a fentieken túlnyúló többszörözéséhez, másolásához
vagy ezzel kapcsolatban framek használatához az Üzemeltető nem járul hozzá. Kivétel ez alól a
weboldal hivatkozások (linkek) útján történő elérhetővé tétele.

2. TARTALMI FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
Bár a honlapon megjelenő tartalmak a legnagyobb gondossággal lettek összeállítva, az oldalak
tartalma elsősorban tájékoztató jellegű. Az Üzemeltető kifejezetten kizárja a felelősségét az
oldalon található tartalmak felhasználásából eredő esetleges károkért, az oldalon közzétett
információk és receptek felhasználása saját kockázatra és felelősségre történik.
A honlap linkek segítségével egyéb honlapokhoz is kapcsolódhat. Az Üzemeltető ezek
rendelkezésre állását, elérhetőséget rendszeresen ellenőrzi, azonban nem garantálhatja ezen
hivatkozott honlapok folyamatos elérhetőségét. Az Üzemeltető a linkek elhelyezésének
időpontjában a linkelt oldalak tartalmát a legnagyobb gondossággal vizsgálja és törvénybe ütköző
tartalommal rendelkező oldalakra sohasem hivatkozik, de nem vállal felelősséget az így elérhető
oldalak tartalmáért még akkor sem, ha Ön az Üzemeltető honlapján szereplő hivatkozással jutott
oda.

3. TECHNIKAI FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
Az Üzemeltető nem garantálja, hogy az oldalakon található funkciók zavartalanul működnek és
hibamentesek. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle
kárért, amely az Ön számítógépét vagy egyéb tulajdonát a portálhoz történő kapcsolódás, illetve
hozzáférés során éri annak használata, illetve böngészése következtében, ideértve bármely
anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése során bekövetkező negatív eseményt.
Az Üzemeltető semmilyen esetben nem felel a rajta kívül álló okkal (például az Internetes
hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben
keletkezett hibákért, károkért ideértve a https://meatheaven.hu/ oldalakról vagy oldalakra
elektronikus formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért
vagy az ezek által okozott károkért.
Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb
károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, az Üzemeltető birtokában lévő
személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését,
károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker- tevékenységeket is) okozott, vagy
azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a
felelős, ezért az Üzemeltető felelősségét kizárja.

4. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Az asztalfoglalás folyamata (asztalfoglalás visszaigazolása, kapcsolatfelvétel/tartás, időpont
egyeztetés, panaszkezelés) során az Üzemeltető a felhasználó személyes adatainak birtokába
jut: név, e-mail cím, telefonszám.
Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. A rögzített személyes adatokat bizalmasan kezeli,
és semmilyen célból nem adja ki harmadik fél számára, kivéve az Üzemeltető azon alvállalkozóit,
melyek bekapcsolása a megrendelés esetleges kézbesítéséhez szükséges (futárszolgálatok).
– Kizárólag addig tárolja, amíg az adatok közlője adatainak törlését írásban nem kéri.
– Kizárólag abban az esetben küld felhasználóinak és vásárlóinak hírlevelet, amennyiben hírlevél
küldésére elektronikus úton kifejezetten felhatalmazták (Hírlevélre jelentkezés). A weboldal
böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az Üzemeltető
bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át és a leiratkozás lehetősége minden kiküldött
hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető az Ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén.
Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az hello@meathaeven.hu e-mail címen.

Cookie-k (Sütik)

A sütik feladata
információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online
tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
megkönnyítik a weboldal használatát;
minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit
(cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy
korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a
felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés időtartama
Google általános cookie tájékoztató:
https://www.google.com/policies/technologies/types/
Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/
analyticsjs/cookie-usage?hl=hu
Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?
entry_product=ad_settings_screen

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.
A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a
felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy
milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító
információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert
adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama
kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a
weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik
tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést
készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg
azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga”
cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics –
az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy
relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben)
és szerte az interneten.

Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display
Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy
szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg
Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés
pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.
Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre.
Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek
tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.
Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a
honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa
részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével
a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook
felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/
privacy/explanation

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek
elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-
cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-
computer
Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
A weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból.
(IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az Üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen
indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez
cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k
használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás
bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl,
amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe
tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

5. HÍRLEVÉLRE TÖRTÉNŐ FELIRATKOZÁS

Az adatkezelőnél lehetőség van feliratkozni hírlevélre is. A hírlevélre történő
feliratkozás során a Felhasználó nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési
nyilatkozatában foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-
e személyes adatai marketing célú (hírlevél küldés céljából) történő kezeléséhez. A Felhasználót
az Adatkezelési nyilatkozatban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és
helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a hírlevél küldés során
folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos
hozzájárulása.

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljeskörű általános, vagy
személyre szabott tájékoztatása az adatkezelőnél megjelenő újdonságokról, legújabb
hírekről, eseményekről a vonatkozó és hatályos jogszabályoknak megfelelően. A hírlevélre és/
vagy DM célú levélküldésre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul, az
adatkezelő természetesen lehetőséget ad arra, hogy a Felhasználó bármikor
visszavonhassa hozzájárulását és leiratkozzon a hírlevélről.

Az adatkezelővel kapcsolatban álló adatfeldolgozók, közös adatkezelők:
A Felhasználók jelen Adatkezelési nyilatkozat megismerésével és tudomásul vételével
elfogadják, hogy az adatkezelő az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozók és közös
adatkezelők részére továbbítja személyes adataikat.

Az adatkezelő weboldalának tárhelyét biztosító társaság szintén
adatfeldolgozónak minősül:
▪ Tárhely.Eu Kft.
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
További adatfeldolgozó a hírlevél küldéssel összefüggésben:
▪ MailerLite LTD
https://www.mailerlite.com/
Ground Floor, 71 Lower Baggot Street Dublin 2, D02 P593, Ireland
A közösségi oldalak, valamint a weboldalba ágyazott social-plug-in-ek
használata miatt adatfeldolgozó és közös adatkezelő partner:
▪ Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország
▪ Instagram HQ
1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Egyesült Államok
Az adatkezelő hirdetései során alkalmazott közösségi oldalak adatfeldolgozónak
minősülnek:
▪ Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország
▪ Instagram HQ
1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Egyesült Államok
6.
A weboldal böngészésével a Felhasználó elfogadja az Üzemeltető felhasználási feltételeit,
továbbá adatkezelési elveit.

Budapest, 2023. április 24.